Praktické Informace
Pro Praktické Lékaře

Zveme vás na stránky PIPPL.cz

Co je PIPPL.cz?

PIPPL.cz je odborný online bulletin, který nepřetržitě, již od roku 2011, přináší praktickým lékařům informace důležité pro jejich praxi. Jeho obsah připravujeme ve spolupráci se specialisty z různých oborů a snažíme se, aby pokrýval nejen nejnovější medicínské poznatky, ale i informace potřebné ke každodennímu chodu Vaší ordinace. Online bulletin PIPPL vychází měsíčně a registrace k jeho odběru je zdarma.

Přidejte se i Vy ke stovkám praktických lékařů, kteří pravidelně využívají náš informační servis. Aby vám nic neuteklo, na každé nové vydání vás upozorníme e-mailem. Odběr zvacích e-mailů můžete kdykoliv zrušit.

Za redakci PIPPL.cz

Anna Nepimachová

Zaregistrovat se zdarma na PIPPL.cz

Nahlédněte na PIPPL.cz

Odborné informace

Optimální kalemie u srdečního selhání se s normokalemií shoduje jen částečně. Jak bychom měli intervenovat a zlepšit prognózu?

Napadlo vás někdy nebo pozastavili jste se někdy nad tím, že normokalemie má de facto jen jedno rozmezí fyziologických hodnot a nijak nezohledňuje třeba pohlaví nebo diagnózu? Jako by platilo, že „křížek v závorce“ z laboratoře značí stav fyziologický, bez důvodu k intervenci.

Zpravodajství ze Zimních revmatologických dnů v Ostravě

Ve dnech 5.–7. září 2022 proběhlo dlouho očekávané setkání revmatologů pořádané Českou revmatologickou společností ČLS JEP. Konference, která se konala v hotelu Clarion v Ostravě, přinesla řadu zajímavých odborných sdělení a novinek v diagnostice i léčbě revmatologických onemocnění. Poslechněte si komentáře, které jsme pro vás natočili. >

Paliativní péče

Ukončování neschopenky u dlouhodobě nemocných ‑ jaké problémy přinesla praxe?

Elektronický systém eNeschopenka byl zaveden těsně před pandemií covidu‑19. Od té doby jeho funkčnost nebo problematičnost nikdo nerevidoval. „Například se neptal na zkušenosti pacientů. Což, domnívám se, je důležité. Ptát se těch, kterých se to týká nejvíce. Příběhy z praxe by problematické situace odhalovaly včas,“ říká sociální pracovnice Amelie, z.s., Šárka Slavíková.

Kazuistiky

Pacienta přivážejí do nemocnice v bezvědomí. Kterou diagnózu byste určili

74letý muž byl přivezen Rychlou zdravotnickou pomocí (RZP) do nemocnice pro poruchu vědomí. Dle parere RZP somnolence, reakce pouze na algický podnět (otevře oči), na ambulanci již pacient spontánně ventiluje, somnolence, reaguje na oslovení, záhy se probírá k vědomí a komunikuje.

Farmakoterapie

Statinoterapie snižuje riziko diabetické nefropatie

Vliv léčby statiny na možný rozvoj onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu byl po řadu let předmětem řady odborných diskusí. Několik experimentálních preklinických a epidemiologických studií ukázalo, že dyslipidemie sehrává významnou roli v rozvoji a progresi diabetické nefropatie.

Zahraniční rešerše

Zvoní zánětu hrana? Nový přístup by mohl léčit desítky nemocí

Rakovina, stárnutí a závažný covid‑19 jsou spojeny s poškozením způsobeným zánětem. Nyní vědci obracejí svou pozornost k nalezení nových léků, které mohou představovat revoluci v léčbě.

Blog

Jak operují v Indii aneb Jak jsem to viděl já…

Když v Čechách a zejména Praze někomu řeknete, že jedete operovat do Indie, tak vás každý pochválí, jaký jste altruista nebo hrdina, který jede pomáhat „rozvojovému“ světu, nejspíše s misí Lékařů bez hranic. Téměř nikoho nenapadne, že se jedete učit od nich… od Indů?!

Právo ve zdravotnictví

Dočkáme se komplexní úpravy telemedicíny?

Poskytování zdravotních služeb na dálku pomocí informačních a komunikačních technologií neboli tzv. telemedicína není pro české zdravotnictví ničím novým.

Pojišťovna odpovídá na vaše dotazy

Schvalování lázeňských návrhů a nejčastější problémy při jejich schvalování

Lázeňská léčebně rehabilitační péče jako nezbytná součást léčebného procesu se poskytuje podle Přílohy č. 5 (Indikační seznam) k zákonu č. 48/1997 Sb., v platném znění (zákon o veřejném zdravotním pojištění) a Přílohy k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) č. 2/2015 Sb., v platném znění (vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče).

Kalendář akcí

Vzdělávací akce pro vás

Aktuální přehled kongresů, sympozií, přednášek, seminářů a jiných akcí s účastí odborné veřejnosti, které se budou konat v ČR a v zahraničí.

Knihovnička

Vybíráme pro vás z knižních novinek!

V naší knihovničce najdete čerstvé novinky z odborné literatury. Nechte se inspirovat!

Smích léčí

Geniální stand ups…

Odpočiňte si na chvilku od starostí všedního dne.

Zaregistrujte se zdarma na Pippl.cz

Těší nás, že chcete být součástí PIPPL.cz, tedy odborného a společenského bulletinu, který přináší přehledné, aktuální novinky a pravidelné informace pro praktické lékaře přímo do vaší e-mailové schránky. PIPPL.cz si můžete zdarma objednat, stačí vyplnit registrační údaje. Po odeslání registračního formuláře obdržíte obratem do své e-mailové schránky e-mail, ze kterého se následně prokliknete přímo do aktuálního vydání PIPPL.cz Do dalších vydání už vás budeme zvát automaticky. Z odběru PIPPL.cz se můžete kdykoliv odhlásit.

Registraci dokončíte vyplněním formuláře níže:

Souhlasím s tím, aby společnost Pears Health Cyber Europe s.r.o. (dále jen „PHCE“), zpracovávala mé osobní údaje uvedené níže a další osobní údaje o mé osobě, které zpřístupním PHCE, a to za účelem realizace tohoto projektu, zasílání vybraných sdělení včetně pozvánek do dalších projektů na mou e-mailovou adresu a vyhodnocování veškerých údajů získaných v této souvislosti.

Chci dostávat: (prosím zaškrtněte jednu či více z následujících možností)

* povinné pole

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. "osobou způsobilou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky".

Pro zobrazení bližších informací a poučení o zpracování Vašich osobních údajů prosím klikněte ZDE.

Informace a poučení o zpracování Vašich osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři a zpřístupněných PHCE na základě tohoto souhlasu poskytuji zcela dobrovolně na dobu neurčitou a tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči PHCE právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na delete@pearshealthcyber.com a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů.

Dále mám také právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Konečně beru také na vědomí, že mám právo na přenositelnost údajů a také právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat PHCE prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@pearshealthcyber.com.

Zpět