Pippl.cz - odborný a společenský bulletin, který přináší vysokou odbornost, přehledné a aktuální novinky a pravidelné informace z oboru přímo do vaší e-mailové schránky.

Pippl.cz si můžete zdarma objednat - stačí vyplnit svoji e-mailovou adresu.

Projekt je podporovaný společností Pears Health Cyber a je určený výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost. Vyplněním e-mailu potvrzujete, že jste lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví!

Byla zadána neplatná e-mailová adresa, prosím zkontrolujte správnost adresy.

Zadáním e-mailové adresy, zaškrtnutím níže uvedeného políčka a odesláním formuláře, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, souhlas společnosti Pears Health Cyber, s.r.o., se sídlem DOCK 01, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981, jakožto správci ke zpracování vyplněné e-mailové adresy za účelem zasílání odborných informací včetně informací o odborných akcích, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Zpracovatelem je aktuálně PEARS HEALTH CYBER, s. r. o. Jsem si vědom/a, že souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoliv písemně na adrese správce odvolat a stejně tak se mohu zdarma odhlásit ze zasílání informací uvedených výše v rámci každého obdrženého e-mailu.